Legionellapreventie

Op het gebied van Legionellapreventie hebben we de volgende trainingen:

A. Prioritaire installaties (ISSO 55.1 / Drinkwaterwetgeving / BRL 6010)

Weet je als eigenaar van een prioritaire installatie aan welke Legionellapreventie eisen je moet voldoen? En weet je ook hoe daar in de praktijk inhoud aan moet worden gegeven? Voor een eigenaar/beheerder maar ook voor een Legionellapreventieadviseur van een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf een must om te weten.
1 Dagdeel​

B. Zorgplichtige installaties

Eigenaren van niet-prioritaire installaties hebben een zorgplicht voor het ter beschikking stellen van goed en deugdelijk drinkwater. Wat zijn de eisen voor legionellapreventie en hoe kan dit zo goed mogelijk ten uitvoer worden gebracht?
1 Dagdeel​

C. Ontwerp, aanleg en beheer Legionellaveilige Installaties

  • Wat zijn de uitgangspunten voor Legionellaveilig ontwerp en wat zijn de aandachtspunten gedurende de aanleg van de leidingwaterinstallatie?
  • Welke Legionellapreventie maatregelen gelden per risicocomponent?
  • Hoe bepaal je de onderlinge afstand tussen de drinkwaterleidingen
  • Hoe schouw je in de praktijk de leidingwaterinstallatie
  • Welk “werkvoorschriften” zijn bij een risico-inventarisatie of het uitvoeren van beheersmaatregelen van toepassing
1 Dagdeel​

D. Legionellabeheer

Hoe kun je als gebruiker of beheerder het legionellabeheer zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren? Welke beheersmaatregelen zijn nodig?
1 Dagdeel​

E. Alternatieve Technieken LegionellaPreventie

Thermische beheer is bij Legionella bestrijding een bekend fenomeen. Van Alternatieve Technieken LegionellaPreventie is vooral de leverancier van de techniek op de hoogte. Wat moet jezelf weten om een oordeel en een motivatie te schrijven en welke aspecten spelen een belangrijke rol bij de keuze van het beheer t.b.v. de leidingwaterinstallatie. Aan de hand van casussen wordt duidelijk hoe een keuze kan worden gemaakt.
1 Dagdeel​

F. Hotspots voorkomen

Bij een goed ontworpen en aangelegde leidingwaterinstallatie zijn geen hotspots aanwezig. Het is echter niet eenvoudig om in een gebouw ongewenste opwarming van het water te voorkomen. Hoe kun je dit wel realiseren?
1 Dagdeel​

G. Hoe omgaan met situaties in de praktijk

Praktische situaties laten zien dat toch het risico op vermeerdering van legionellabacteriën aanwezig is. Hoe pak je het aan om het risico weg te nemen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden mogelijkheden geschetst. Eigen inbreng wordt zeer gewaardeerd.
1 Dagdeel​

H. Integraal ontwerpen van legionellaveilige installaties

Aan de hand van NEN 1006, ISSO-SBR 811 en ISSO-publicatie 116 “Legionellaveilige gebouwen” wordt besproken hoe het ontwerp van nieuwe installaties voorkomt dat er legionellarisico’s ontstaan. Ook geschikt voor woningen en/of zorgwoningen en renovatie van woningen.
1 dag
Interesse gewekt?
Geïnteresseerd in één of meerdere trainingen?