Waterwerkbladen

Op het gebied van Waterwerkbladen hebben we de volgende trainingen:

WB 2.3: persproef

Lekkages in waterleidingen komen in de praktijk veelvuldig voor met als gevolg veel bouwkundige schade, kortsluiting in elektrische installaties, extra (onbetaald) werk en ontevreden klanten. Het is daarom uitermate belangrijk dat de aangelegde installatie (aantoonbaar) waterdicht is. Uitgelegd wordt hoe een installatie volgens de meest recente versie van Waterwerkblad WB 2.3 met water, olievrije lucht of een inert gas moet worden afgeperst. Een belangrijk aspect voor kwaliteitsborging en aantoonbaarheid aan een klant is dat de persproef en de registratie op de juiste wijze is uitgevoerd.
1 Dagdeel​

WB 1.4 I: hygiënisch werken

Om een kwalitatief goede en betrouwbare installatie aan te leggen is het van groot belang dat, naast een goed ontwerp en juiste materialen, hygiënisch wordt gewerkt. Wanneer na aanleg uit een analyse van een watermonster blijkt dat een besmetting in de installatie aanwezig is, volgt een complex proces om dit te verwijderen. Dit wil je voorkomen. Hygiënisch werken is hier het sleutelwoord maar hoe doe je dat?
1 Dag

Basisregels voor aansluiten gevaarlijke toestellen (WB 3.8)

Een lastig onderdeel van het werk is welke terugstroombeveiliging nu moet worden toegepast bij het op de installatie aan te sluiten toestel. Is dit nu een EA, CA, BA of zelfs een atmosferische onderbreking? Dit maakt verschil in kosten in product en daardoor in inbouwlengte, maar ook bijvoorbeeld voor het aanbrengen van een onderbroken afvoer. Leer de methode om het risico te bepalen en de juiste terugstroombeveiliging te kiezen. Foute voorbeelden uit de praktijk worden besproken aangevuld met een handig overzicht van aan te sluiten toestellen met de daarbij behorende terugstroombeveiliging.
1 Dagdeel​

WB 4.4-serie: warmtapwaterinstallaties

Een belangrijk deel van de leidingwaterinstallatie is de warmtapwaterbereiding en de installatie hier achter. Door de energietransitie bestaat er een groot aanbod aan warmtapwaterbereidingstoestellen en -systemen, elk met hun specifieke kenmerken. Hoe kun je ervoor zorgen dat de aangelegde installatie en het gebruik ervan aan de eisen voldoet? De eisen en voorbeelden van diverse toestellen en systemen komen aan bod. Eigen praktische input wordt gewaardeerd. d) WB 4.4-serie: warmtapwaterinstallaties (1 dagdeel) Een belangrijk deel van de leidingwaterinstallatie is de warmtapwaterbereiding en de installatie hier achter. Door de energietransitie bestaat er een groot aanbod aan warmtapwaterbereidingstoestellen en -systemen, elk met hun specifieke kenmerken. Hoe kun je ervoor zorgen dat de aangelegde installatie en het gebruik ervan aan de eisen voldoet? De eisen en voorbeelden van diverse toestellen en systemen komen aan bod. Eigen praktische input wordt gewaardeerd.
1 Dagdeel​

Set Waterwerkbladen in zijn geheel of specifieke Waterwerkbladen in het bijzonder

Bij een in-company training kan de klant aangeven welke onderwerpen en/of Waterwerkbladen behandeld moeten worden.
1 Dag
Interesse gewekt?
Geïnteresseerd in één of meerdere trainingen?