Leidingwaterinstallaties

Op het gebied van Leidingwaterinstallaties hebben we de volgende trainingen:

Toekomstbestendige leidingwaterinstallaties in woningen (in samenwerking met Stichting Wateropleidingen)

In Nederland moeten er vóór 2030 ongeveer 900.000 woningen en zorgwoningen worden gebouwd waarin je prettig, veilig en gezond kunt leven. Ook de ingestelde regels voor stikstof, PFAS en chemische stoffen die in heel het land in de grond voorkomen, spelen nieuwbouwprojecten parten. Bouwtijden staan onder grote druk en daarbij spelen energietransitie, klimaatverandering en circulaire economie een heel belangrijke rol. Dit heeft zijn weerslag op het ontwerpen en aanleggen van goede leidingwaterinstallaties in woningen.

Tijdens de cursus wordt duidelijk wat er nodig is om een gezonde, veilige, energiezuinige en milieuvriendelijke installatie te realiseren en welke documenten moeten worden beschikbaar gesteld bij oplevering. Je komt in aanraking met relevante wet- en regelgeving, de verschillen in woningen en de verschillen in bewoners. Ook krijg je meer kennis van de energiebronnen die toegepast worden voor warmtapwaterbereiding en wat dit betekent voor de warmtapwaterinstallatie. Je komt in contact met de nieuwste duurzaamheidsaspecten en begrijpt wanneer en hoe je die kunt toepassen.

Welke onderwerpen komen aan bod:
  • Wet- en regelgeving leidingwaterinstallaties in woningen;
  • Verschillen in woningen en bewoners;
  • Energiebron en warmtapwaterbereiding;
  • Duurzaamheid (warmtap)watergebruik, comfort, ander water, Woningborg en SWK-eisen, keurmerken);
  • Gezondheid en veiligheid (materialen, Legionellapreventie, verbrandingsrisico);
  • Beproeving en oplevering (installatiegebonden dossier WB 2.7, consumentendossier NPR 8092).
Een goede basis voor een veilige leidingwaterinstallatie in woningen is vastgelegd in NEN 1006+A1: 2018 die is opgenomen in het Bouwbesluit en Drinkwaterbesluit. In ISSO Publicatie 30 “Leidingwaterinstallaties in woningen” (september 2020) is een praktische uitwerkingen vastgelegd. Ontwerpen, realiseren en beheren van veilige leidingwaterinstallaties staan hierbij centraal.

Belangrijke uitgangspunten voor een goed ontwerp en aanleg van de woninginstallatie is druk, temperatuur, volumestroom, dimensionering, verversing, leidingloop en kwalitatief goede en eenvoudige installaties. Deze cursus is zowel theoretisch als toepassingsgericht en duurt één dag. Er is voldoende ruimte voor praktische inbreng. Deze cursus is een coproductie van Rein Opleidingen en Wateropleidingen.

De mogelijkheid bestaat om de opleiding binnen je bedrijf te organiseren. Als het gewenst is stemmen we de inhoud op de medewerkers af. In grote mate bevordert dit het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag het dan via onze website Rein Opleidingen aan.
1 Dag

Water- en energiebesparingsmogelijkheden leidingwaterinstallatie

De energietransitie is in volle gang. Andere vormen van energiebron voor warmtapwater en beperking van het gebruik van energie is een heel actueel onderwerp. Ook is het niet altijd meer vanzelfsprekend dat er altijd en overal voldoende drinkwater beschikbaar is, zeker niet bij een stijgend waterverbruik en een niet meestijgende productiecapaciteit van drinkwaterbedrijen. In deze training maakt u kennis met de legio aan mogelijkheden die u zelf (ook) kunt toepassen om minder energie, daardoor minder CO2 uitstoot en minder drinkwater te gebruiken.
1 Dag

Beheer en onderhoud leidingwaterinstallatie

Beheren en onderhouden van een leidingwaterinstallatie heeft tot doel het goed en veilig functioneren van de leidingwaterinstallatie te waarborgen. Hieronder wordt verstaan het controleren, onderhouden en documenteren van relevante gegevens. Controle en onderhoud moet ten minste 1 maal per jaar worden uitgevoerd. Niet in orde bevonden toestellen, beveiligingen, kranen en onderdelen (componenten) moeten worden ingesteld, gerepareerd of vervangen. Tijdens de training word je aan de hand van praktijkveelbeelden pragmatisch wegwijs gemaakt welke componenten moeten worden beheerd en onderhouden. Daarnaast wordt tijdens de training duidelijk welke documenten beschikbaar behoren te zijn en hoe de beheer-, en onderhoudstaken moeten worden geregistreerd.
1 Dag

Beproeven en opleveren

Om een installatie op dichtheid te testen moet deze voor ingebruikname worden afgeperst. De methode van afpersen is afhankelijk van het leidingmateriaal en middellijn van de leidingen. De persdruk is afhankelijk van het medium waarmee wordt afgeperst. Verbindingen van leidingen in vloeren en wanden, die zodanig worden weggewerkt dat reparatie en/of vervanging redelijkerwijze niet mogelijk is, moeten vóór het storten of sluiten van die vloeren of wanden worden afgeperst. Aan de orde komen: Methoden en doelen persproef van verbindingen, Afpersen met lagedruk, waarom? Toepassing persproefmethode Welke afpersmethode, registratie testrapporten, samenvatting Persmethoden A, B, C1 EN C2.
1 Dagdeel​

Dimensionering o.b.v. rekenregels (SIMDEUM)

In ISSO 55 is dimensionering op basis van q wortel n voor woongebouwen, hotels, kantoren en zorginstellingen vervangen door de rekenregels op basis van SIMDEUM. Wat betekent deze verandering voor u? Is dit alleen voor de drinkwaterinstallatie, of kan ik de warmtapwaterbereiding en -installatie ook veel beter ontwerpen op het daadwerkelijke verbruik en hiermee een besparing in investering en exploitatiekosten realiseren? Waar zijn de rekenregels op gebaseerd en hoe kan ik deze toepassen? Er worden praktische voorbeelden besproken van diverse soorten gebouwen. Eigen voorbeelden inbrengen wordt gestimuleerd.
1 Dagdeel​

Verkrijgen stabiele uitstroomtemperatuur aan mengkranen

Een niet-constante uitstroomtemperatuur wordt als oncomfortabel, en zelfs als gevaarlijk ervaren. Mensen kunnen uitglijden en zelfs verbrandingsgevallen komen voor. Vooral bij douches treedt dit fenomeen vaak op. Dit komt door drukschommelingen die in de drink- en warmtapwaterinstallatie optreden o.a. als gevolg van openen en sluiten van tappunten en toestellen. Drukschommelingen (hoe klein dan ook) zijn niet te voorkomen. Hinderlijke temperatuurvariaties aan het tappunt echter wel. Aan de hand van(het aanvullingsblad op) ISSO 55 en het TVVL ST 35 rapport wordt uitgelegd hoe u installaties kunt ontwerpen waarbij hinderlijke temperatuurvariaties niet optreden en hoe u deze kunt elimineren bij bestaande installaties.
1 Dag

Aanleg en controle brandslaghaspels

Bij het aansluiten van brandslanghaspels is het belangrijk om te weten dat rekening wordt gehouden met de geldende voorschriften en richtlijnen. Deze zijn vastgelegd in NEN 1006 en Waterwerkblad WB 4.5 A. Tijdens de training komen alle aspecten aanbod om tot een correcte aanleg te komen, deze zijn: wat is het doel van brandslanghaspels, op welke wijze moeten zij worden aangesloten, wanneer doorstromend of juist niet doorstromend aansluiten, waar moet de vereiste terugstroombeveiliging bij separate en bij niet separate brandblusleidingen geplaatst, welke beveiliging is bij brandslanghaspels vereist, hoe kan ongewenste drukopbouw in brandblusleidingen worden voorkomen, hoe moet de bedieningsafsluiter van de brandslanghaspel en de terugstroombeveiliging in de brandblusleiding worden verzegeld, moeten brandslanghaspels ook aan een keurmerk voldoen, welke stickers moet ik gebruiken en waar moeten ze dan geplakt.
1 Dag

Combinaties van trainingen zijn mogelijk, alsmede speciale in company wensen.

Interesse gewekt?
Geïnteresseerd in één of meerdere trainingen?