Overzicht trainingen

Hieronder vindt u een overzicht van alle beschikbare trainingen

Legionellapreventie​

 • Prioritaire installaties (ISSO 55.1 / Drinkwaterwetgeving / BRL 6010)
 • Zorgplichtige installaties
 • Ontwerp en aanleg Legionella Veilige Installaties (o.a. risicocomponenten)
 • Legionellabeheer
 • Alternatieve technieken
 • Hotspots voorkomen
 • Hoe omgaan met situaties in de praktijk
 • Integraal ontwerpen van legionellaveilige installaties (NEN 1006 / ISSO-SBR 811 / ISSO-publicatie 116 Legionellaveilige gebouwen

Drinkwateradviseur

 • training op praktijklocatie
 • aan te vullen met diverse (theoretische) modules

Wetgeving, Normen, Voorschriften, Richtlijnen en Controle

 • Overzicht wet- en regelgeving en normen
 • ISSO-kenniskaarten
 • Controle door drinkwaterbedrijven

Waterwerkbladen

 • Huidige Waterwerkbladen in zijn geheel of specifieke Waterwerkbladen in het bijzonder (op aanwijzing klant)
 • Wijzigingen in de laatste jaren of specifieke periode
 • WB 2.3: persproef
 • Basisregels voor aansluiten gevaarlijke toestellen (WB 3.8)
 • WB 4.4-serie: warmtapwaterinstallaties
 • WB 1.4 I: hygiënisch werken
 • Door klant in te vullen onderwerp c.q. Waterwerkblad(en)

Leidingwaterinstallaties

 • Toekomstbestendige leidingwaterinstallaties in woningen (in samenwerking met Stichting Wateropleidingen)
 • Water- en energiebesparingsmogelijkheden leidingwaterinstallatie
 • Beheer en onderhoud
 • Beproeven en opleveren
 • Dimensionering o.b.v. rekenregels (SIMDEUM)
 • Verkrijgen stabiele uitstroomtemperatuur aan mengkranen
 • Aanleg en controle brandslaghaspels
Interesse gewekt?
Geïnteresseerd in één of meerdere trainingen?